ES | EU | EN

ZER DA GISLUR?

Bizkaiko Jarduera Ekonomikoko Guneen informazio sistema bat, hauek behatu eta aztertzeko pentsatua: industrialdeak, enpresa eta merkataritza parkeak, Bizkaiko parke zientifiko eta teknologikoa, banako industria areak, berezkoak… Haren bidez lurzoru ekonomikoaren erabilerak optimizatu nahi dira, Bizkaiaren erakargarritasuna sustatuz, eragile berriak ezartzeko eta ezarritako enpesa sarearen lehiakortasuna hobetzeko.

Hauek dauzka erabiltzaileak geoatarian:: ekoizpen jarduerak ezartzeko lurzoru, nabe eta lokal erabilgarriei buruzko informazioa; ezarritako enpresen inbentarioa harremanei, aktibitateari, enplegatuei… buruzko erreferentziekin; esparruan testuinguruan jarri ahal izateko aldagai sozioekonomikoen multzo bat.

IGS (Informazio Geografikoko Sistemak) metodologian oinarritutako mapa bilduma bat eskuratuko da. Haren bidez, datuak eta elementu grafikoak lot daitezke, hala nola industrialdeetako azpiegiturei eta zerbitzuei buruzko txostenak.

Enpresentzat, erakundeentzat eta herritarrentzat Bizkaiko jarduera ekonomikoko sektoreei, industria, merkataritza eta hirugarren sektoreko lurzoruei, urbanizatzeko, merkaturatzeko nahiz finkatzeko fasean daudenei buruzko aholkularitza zerbitzu bat da GISLUR.

ZERGATIK GISLUR?

Moldakorra eta atsegina gailu mugikorrekin

Bere informazioa eskuratzea ahalbidetzen du Gislur plataformak, eta hauek eskatzea::

• Enpresen eta jarduera ekonomikoko guneen (industrialdeen, enpresa parkeen...) testu bidezko bilaketa.

• Enpresen eta jarduera ekonomikoko guneen udalen araberako bilaketa.

Enpresa aurkitzea ez ezik, hura telefonoz nahiz posta elektronikoz kontaktatzea, haren webgunea kontsultatzea eta are kontsulta egiten den kokapenetiko bidea kalkulatzea ahalbidetzen du Gislurrek. Bizkaiko industrialdeetan nabeen erabilgarritasuna, errepidezko sarbidea bilatzea eta garraio publikoko geralekuak kokatzea.

  • Espacios de actividad económica
  • LURZATIAK
  • Empresas
  • Ofertas de espacio disponible

ZERBITZUAK

Uploaded image

gestión inmobiliaria

Información aportada por gestores inmobiliarios de carácter público y privado sobre disponibilidad de suelo industrial, naves, locales y oficinas situadas en polígonos industriales y parques empresariales y comerciales, destinadas al establecimiento de nuevas empresas. Gislur permitirá al usuario decidirse por la ubicación más adecuada a sus necesidades.
Higiezinen kudeaketa erakunde publiko eta pribatuek industrialdeetan eta enpresa eta merkataritza parkeetan kokatutako industria lurzoruaren, nabeen, lokalen eta bulegoen, enpresa berriak ezartzeko direnen erabilgarritasunari buruz emandako informazioa. Bere beharrizanetarako kokapenik egokiena hautatzea ahalbidetuko ditu erabiltzaileari Gislurrek
Information provided by publicly and privately owned real estate management organisations on the availability of industrial land, workshop buildings, units and offices on industrial estates and business & retail parks for the establishment of new businesses. GISLUR enables users to decide which location best suits their needs.
Uploaded image

guía de empresas

Gislur aloja una base de datos de más de 8000 empresas, con coordenadas, localizadas en polígonos industriales, parques empresariales, logísticos, comerciales, parque tecnológico,…con información relativa a su actividad, localización, número de empleados, teléfono, e-mail, web,…
Gislurren datu-basean 8000. enpresa baino gehiago gordetzen dira, koordenadekin, industrialdeetan, enpresa, logistika eta merkataritza parkeetan, teknologia parkeetan… kokatuak, haien aktibitateari, kokapenari, langile kopuruari, telefonoari, posta elektronikoari, webguneari… buruzko informazioarekin,
GISLUR hosts a database on more than 8000 companies, with their coordinates, on industrial estates, business, logistics & retail parks, in the Technology Park, etc., with information on their activities, locations, workforces, phone nº, e-mail addresses, websites, etc.
Uploaded image

buscador de suelo

Parcelas de suelo sin edificar, resultado de la superposición de la fotografía aérea, la capa de parcelas catastrales, edificios y datos de planeamiento. El cruce ha generado una nueva capa en la que se representan las parcelas potencialmente disponibles para su ejecución.
Eraiki gabeko lurzoru lurzatiak, aireko argazkia, katastro lurzatien geruza, eraikinak eta plangintza datuak gainjartzearen emaitza. Geruza berria sortu du gurutzaketak eta han egikaritzeko erabilgarri egon daitezkeen lurzatiak irudikatzen dira.
Plots of unoccupied land brought to light by superimposing aerial photographs on the layer of land registration data on plots, buildings & planning data. This merger produces a further layer that shows plots potentially available for development.
Uploaded image

Observatorio de indicadores socioeconómicos

Información necesaria para realizar análisis y diagnósticos de situación desde el punto de vista territorial y socioeconómico. Colección de mapas: físicos, administrativos, de infraestructuras, localización de equipamientos y temáticos. Los contenidos se publican en formato cartográfico con posibilidad de selección de indicadores y modo de presentación.
Informazio beharrezkoa lurraldearen ikuspuntutik eta ikuspuntu sozioekonomikotik egoeraren analisia eta diagnostikoak egiteko. Mapen bilduma: fisikoak, administratiboak, azpiegiturenak, ekipamenduen kokapenenak eta gaikakoak. Edukiak formatu kartografikoan argitaratzen dira eta adierazlean eta irudikatzek modua hauta daitezke.
Information required to analyse & diagnose situations from territorial and socio-economic viewpoints. Collection of maps: physical, administrative, infrastructures, location of amenities and thematic criteria. Contents are published in map form with the possibility of selecting indicators & form of display,.

Intereseko berriak

Get in touch


CAPTCHA ImageCambiar Imagen

Le informamos de que trataremos sus datos personales con el fin de tramitar su solicitud y gestionar el envío de comunicaciones comerciales de interés. CÁMARABILBAO conservará estos datos durante 10 años y mientras no solicite su baja. Estos podrán ser cedidos a entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición: lopd@camarabilbao.com. Podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.